Sjúkrasjóðurinn greiðir sjóðfélögum sem uppfylla skilyrði reglugerðar styrki úr sjóðnum.

Umsóknir ásamt fylgigögnum þurfa að berast sjóðnum eigi síðar en 24. þess mánaðar sem greitt er úr sjóðnum.

UMSÓKNAREYÐUBLAÐ.     Umsækjendum er bent á að kynna sér Úthlutunarreglur sjóðsins.

ATH:

Allar greiðslukvittanir þurfa að vera með nafni umsækjanda sem sannanlega hafa verið greiddir. Á greiðslukvittun þarf að vera útgáfudagur reiknings, áritun/stimpill/merki þess er gefur reikninginn út með upplýsingum um nafn hans, starfsheiti, kennitölu og heimilisfangi eða símanúmeri. Upplýsingar um fjölda skipta og dagsetningar meðferða eða kaupa á vöru eða þjónustu sem aðeins sjóðfélagi hefur nýtt sér skal koma fram á greiðsluvittun.  

 

HEILSUEFLING.

Greitt er 50% af kostnaði nótu, þó að hámarki kr. 40.000 á hverju almanaksári. Skila þarf inn greiðslukvittun.

Gildir fyrir nótur keyptar eftir 1.maí 2023 

Nótur dagsettar fyrir 30.apríl 2023 greiðast að hámarki kr. 35.000- skv. reglum sjóðsins. 

GLERAUGNA-/ LINSUSTYRKUR.

Greitt er vegna einna gleraugna/linsa. Greitt er 50 % af kostnaði gegn framvísun nótu en þó að hámarki 65.000 kr.

Nótur dagsettar fyrir 30.apríl 2023 greiðast að hámarki kr. 50.000- skv. reglum sjóðsins. 

STYRKUR TIL LASER-AUGNAÐGERÐAR.

Greitt er 50%, þó að hámarki 45.000 kr. pr. auga. Skila þarf inn greiðslukvittun.

FÆÐINGARSTYRKUR.

Styrkur til félagsmanns að upphæð kr. 90.000-. Skila þarf inn fæðingarvottorði. Réttur er reiknaður út frá fæðingardegi barns/barna.

Styrkupphæð gildir fyrir börn fædd frá og með 01.05. 2023.

Vottorð dagsett fyrir 30.apríl 2023 greiðast að hámarki kr. 50.000- skv. reglum sjóðsins. 

TÆKNIFRJÓVGUN

Greiddur er styrkur í allt að þrjú skipti vegna tækni/glasafrjóvgunar, framkvæmd á Íslandi. Greitt er 50% af hlut sjúklings þó að hámarki kr. 90.000-. Félagsmaður skal skila inn vottorði frá lækni sem framkvæmir aðgerðina, eða vottorði frá heimilislækni og koma verður fram á vottorðinu að um slíka aðgerð sé að ræða. Fái félagsmaður fulla greiðslu frá öðrum aðila fellur réttur hans niður.

TANNLÆKNAKOSTNAÐUR

Styrkur vegna tannlækninga hámark kr. 20.000. Skila þarf inn greiðslukvittun.

Gildir fyrir nótur greiddar eftir 1.maí 2023

Nótur dagsettar fyrir 30.apríl 2023 greiðast að hámarki kr. 15.000- skv. reglum sjóðsins. 

GÖNGUGREINING

Veittur er styrkur vegna göngugreiningar að hámarki kr. 10.000 á hverju almanaksári. Skila þarf inn greiðslukvittun.

HEYRNARTÆKI

Veittur er styrkur til kaupa á heyrnatækjum. Greitt er allt að 50% af hlut sjúklings en þó að hámarki kr. 90.000.

Skila þarf inn greiðslukvittun, gildir fyrir nótur greiddar eftir 1.maí 2023.

Nótur dagsettar fyrir 30.apríl 2023 greiðast að hámarki kr. 50.000- skv. reglum sjóðsins. 

ÁFENGISMEÐFERÐ.

Styrkur í formi dagpeninga vegna áfengis- og fíkniefnameðferðar. Greitt er vegna einnar meðferðar á fimm ára fresti, miða skal við grein 12.3 í reglugerði sjóðsins. Dagpeningar eru greiddir í allt að 90 daga. Skila þarf inn vottorði frá íslenskri meðferðarstofnun og vottorði frá atvinnurekanda um að viðkomandi fái ekki greidd laun á tímabilinu.

SJÚKRAÞJÁLFUN/SJÚKRANUDD/HNYKKJARI(kírópraktor) HJÁ LÖGGILTUM AÐILA.

Greitt er sem svarar 50% af hlut sjúklings samkv. greiðslukvittun. Greitt er að hámarki 20 skipti á hverju almanaksári.
Skila þarf inn greiðslukvittun þar sem kemur fram fjöldi skipta.

MEÐFERÐ HJÁ LÖGGILTUM SÁLFRÆÐINGI, GEÐHJÚKRUNARFRÆÐINGI, GEÐLÆKNI, FÉLAGS- EÐA FJÖLSKYLDURÁÐGJAFA.

Greitt er fyrir allt að 15 skiptum á hverju almanaksári, sem svarar 50% af
hlut sjúklings samkvæmt greiðslukvittun. Einungis er greiddur styrkur vegna hlutar sjúklings.
Skila þarf inn greiðslukvittun

SKOÐUN HJÁ HJARTASÉRFRÆÐINGI.

Skoðunargjald hjá hjartasérfræðingi. Greitt er 50 % af hlut sjúklings þó að hámarki kr. 20.000 gegn framvísun greiðslukvittunar á hverju almanaksári.

SKOÐUNARGJALD VEGNA RISTIL- OG MAGASPEGLUNAR.

Greitt 50% af hlut sjúklings þó að hámarki kr. 20.000 á hverju almanaksári. Skila þarf inn greiðslukvittun.

KRABBAMEINSSKOÐUN, SKOÐUNARGJALD OG FRAMHALDSSKOÐUN.

Sjóðurinn greiðir fullan styrk vegna fyrstu skoðunar, allt að 5.000- kr.
Sjóðurinn greiðir einnig styrk vegna framhaldsrannsókna allt að kr. 20.000. í eitt skipti á hverjum 12 mánuðum, þó ekki meira en 50% af kostnaði. Styrkur er veittur vegna framhaldsrannsókna hjá Krabbameinsfélaginu og vegna blöðruhálsskoðana karla eða ristilsskimunar/speglunar.

DVÖL Á HEILSUSTOFNUN NLFÍ.

Greitt er 50% af kostnaði sjúklings að hámarki 50.000 kr. á hverju almanaksári. Skila þarf inn afriti af beiðni frá lækni og greiðslukvittun.

ÚTFARARSTYRKUR.

Styrkur til félagsmanna sem ekki falla undir reglugerð sjóðsins en voru félagsmenn við starfslok er heimilt að veita 50.000- kr. styrk vegna útfararkostnaðar. Skilyrði styrkveitingarinnar er að hinn látni hafi verið sjóðsfélagi í a.m.k. 5 ár fyrir starfslok. Styrkurinn fellur niður við 80.ára aldur. Vitja þarf styrksins innan 6 mánaða frá því rétturinn stofnaðist.  Skila þarf inn dánarvottorði.