Í síðustu viku féll dómur í Félagsdómi í máli Verkalýðsfélags Akraness (VLFA) gegn Sambandi íslenskra sveitafélaga. Málið varðaði kjarasamning sem gerður var 2016, en í honum var samþykkt að verða við ósk Sambands íslenskra sveitafélaga að láta kjarasamninginn ekki gilda til 1. janúar 2019 heldur til 31. mars 2019, þ.e.a.s. lengja samninginn um þrjá mánuði. Til að bæta starfsmönnum upp það tekjutap sem hlaust við þessa þriggja mánaða lengingu á samningum var starfsmönnum boðin 42.500 króna eingreiðsla fyrir 100% starf, sem koma átti til útborgunar 1. febrúar 2019, en orðrétt hljóðaði ákvæðið svo:

„Grein 1.2. hljóði svo: Sérstök eingreiðsla, kr. 42.500, greiðist þann 1. febrúar 2019 hverjum starfsmanni miðað við fullt starf sem er við störf í desember 2018 og er enn í starfi í janúar 2019. Upphæðin greiðist hlutfallslega miðað við starfsíma og starfshlutfall í desember.“

Þegar umrædd eingreiðsla var síðan greidd út þá greiddi Akraneskaupstaður og Hvalfjarðasveit hana ekki út til svokallaðs tímakaupsfólks. VLFA kallaði í framhaldinu eftir skýringum frá þessum aðilum hverju það sætti að greiðslan hafi ekki borist til tímakaupsfólk. Svarið sem félagið fékk var á þá leið að þetta væru tilmæli frá Sambandi íslenskra sveitafélaga, þ.e. að tímakaupsfólk ætti ekki þennan rétt. Félagið hafði þá samband við Samband íslenskra sveitafélaga og kallaði eftir útskýringum á þessum tilmælum til sveitafélaganna og eftir nokkra fundi, þar sem sambandið óskaði eftir að fá að skoða þessa ákvörðun sína betur, var niðurstaðan að hún skildi standa óhögguð. Rök sambandsins voru m.a. þau að Reykjavíkurborg og Ríkið hefðu ekki greitt þessa eingreiðslu til tímakaupsfólks.

Ákvað þá félagið að fara með málið fyrir Félagsdóm sem, eins og áður sagði, felldi dóm sinn í vikunni. Í honum er tekið undir allar kröfur VLFA, en í dómsorði Félagsdóms segir orðrétt:

„Viðurkennt er að félagsmenn stefnanda Verkalýðsfélags Akraness, sem voru við störf hjá stefndu, Akraneskaupstað og Hvalfjarðasveit, í desember 2018 og voru enn í starfi í janúar 2019 og unnu starf sem fellur undir kafla 1.4. í kjarasamningi réttargæslustefnda, Samband íslenskra sveitafélaga, og stefnanda sem upphafslega átti að gilda frá 1. maí 2011 til 30. Júní 2014, eigi rétt á eingreiðslu samkvæmt grein 1.2 í kjarasamningum, eins og henni var breytt með 5. kafla samkomulagsins sömu aðila um breytingu og framlengingu kjarasamningsins, sem gilti frá 1. janúar 2016 til 31. mars 2019. Stefndu Akraneskaupstaður og Hvalfjarðasveit, greiði Verkalýðsfélagi Akraness, 500.000 krónur í málskostnað.“

Það er ljóst að dómurinn er fordæmisgefandi á landsvísu og haft áhrif á félagsmenn innan aðildarfélaga SGS. Málið verður tekið fyrir á formannafundi SGS þann 13. desember næstkomandi þar sem næstu skref verða rædd.