Þann 1.janúar 2021 hækkuðu laun og launatengdir liðir skv. núgildandi kjarasamningum sem hér segir: 

Kjarasamningur SGS – SA. Starfsfólk á almennum vinnumarkaði.
1.janúar 2021 hækkuðu kauptaxtar á almenna vinnumarkaðnum um kr. 24.000- almenn laun hækkuðu um kr. 15.750-. Lágmarkslaun fyrir fullt starf verður kr. 351.000-. Aðrir kjaratengdir liðir kjarasamningsins hækkuðu um 2,5%.

Kjarasamningur SGS – Sveitarfélög. Starfsfólk sveitarfélaganna.
Frá 1.janúar hækkuðu kauptaxtar sveitarfélaganna um kr. 24.000-

Kjarasamningur SGS – Ríkissjóður. Starfsfólk hjá ríkinu.
Ný launatafla tók gildi hjá ríkinu 1. janúar 2021 sem byggir á álagsþrepum í stað aldursþrepa. Varpa þarf störfum í nýju töfluna, tryggt verður að enginn sem raðast fyrir neðan launaflokk 17 í dagvinnutaxta í desember 2020 fái minna en sem nemur kr. 24.000 hækkun á dagvinnulaunum. Aðrir fá að 18.000 kr. hækkun. Í einhverjum tilvikum gæti þurft að varpa einstaklingi í hærri flokk/þrep en röðunarforsendur gera ráð fyrir. Til að fá frekari hækkun á röðun verður viðkomandi fyrst að uppfylla skilyrði samkvæmt nýjum röðunarforsendum.