Na ogólnym rynku pracy panuje pewne nieporozumienie dotyczące możliwości zrezygnowania z płacenia składek na związek zawodowy lub wyboru związku zawodowego wedle własnej woli bez względu na obszar związkowy czy nawet układ zbiorowy pracy.
Na podstawie ustawy nr 55/1980 pracodawca zobowiązany jest do pobierania z wynagrodzenia pracownika składki na dany związek zawodowy, który zawarł układ zbiorowy pracy dotyczący wykonywanej przez pracownika pracy. Ponadto pracodawca zobowiązany jest zgodnie z powyższą ustawą do uiszczania składek na Fundusz Edukacyjny, Fundusz Chorobowy czy Fundusz Urlopowy.


CZY MOŻNA WYBRAĆ, NA JAKI ZWIĄZEK ZAWODOWY WPŁACA SIĘ SKŁADKI?
Wykonywany zawód decyduje o przynależności do danego związku zawodowego, jak i obszar związkowy, na którym pracownik wykonuje pracę. Związki zawodowe zawierają układy zbiorowe pracy dotyczące określonych zawodów. Pracownik płaci składki na dany związek zawodowy należący do danego obszaru związkowego, który zawarł układ zbiorowy pracy dotyczący wykonywanej przez pracownika pracy.


CZY PRACODAWCA MOŻE ZDECYDOWAĆ, NA JAKI ZWIĄZEK ZAWODOWY NALEŻY PŁACIĆ SKŁADKI?
Pracodawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na rynku pracy i w związku z tym nie może zdecydować za pracownika, na jaki związek zawodowy należy płacić składki. W przypadku gdy dwa lub więcej związków zawodowych zawarło układ zbiorowy pracy dotyczący tych samych zawodów na tym samym obszarze związkowym, wybór związku zawodowego w dniu sporządzenia umowy o pracę należy do pracownika.