Samkvæmt kjarasamningum ber atvinnurekendum  að greiða starfsfólki sínu desemberuppbót í byrjun desember ár hvert. Uppbótin er háð ákveðnum skilyrðum sem varða t.a.m. starfstíma og starfshlutfall á yfirstandandi ári. Desemberuppbót skal greiða í einu lagi og ofan á hana reiknast ekki orlof. Uppbótin er föst krónutala og tekur ekki hækkunum skv. öðrum ákvæðum kjarasamninga.

Full desemberuppbót árið 2019:
-92.000 kr. hjá þeim sem vinna á almennum vinnumarkaði.
-89.000 kr. hjá þeim sem vinna hjá ríki.
-113.000 kr. hjá þeim sem vinna hjá sveitarfélögum.

Athugið að ekki er enn búið að semja við ríki og sveitarfélögin og því gilda þar sömu upphæðir og í fyrra. Þegar búið verður að semja við þessa aðila þarf að greiða uppbót miðað við það sem samið verður um.